ID First Name Last Name Email
1 Raj Sharma Rajsharma@mail.com
2 Rohit Sharma Rohitsharma@mail.com
3 Armaan Malik Armaanmalik@mail.com
4 Virat Kohli Viratkohli@mail.com